Anna Good, fd Anna Karlsson, specialistläkare inom geriatrik

Specialistläkare inom geriatrik med fokus på utbildning och innovativa lösningar för äldrevården

Anna Juthage - Specialistläkare inom geriatrik med fokus på utbildning och innovativa lösningar för äldrevården

Anna Good – läkare, föreläsare & konsult

Anna Good startade sin bana inom äldremedicin 2013 i Sveriges första närsjukvårdsteam. Har utvecklat en metodik för att arbeta personcentrerat vid hembesök. Brinner för att vara till nytta för patienter, närstående och medarbetare samt att utveckla äldrevården. Annas ledstjärna är att vård ska vara medmänsklig, ändåmålsenlig och energigivande även för personal. Är van att arbeta gränsöverskridande mellan hälso- och sjukvårdens olika huvudmän.

Föreläsningar i urval

Tjänster

Verkar för att sprida kompetens kring åldrande och äldrevård samt bidra till verksamhetsutveckling
Anna Juthage konsult

Konsultation & innovation

Agerar som kompetensstöd till din verksamhet eller förening baserat på kunskap i äldremedicin och erfarenheter från klinisk arbete med äldre och i ett mobilt team

Anna Juthage föreläsning

Föreläsning

Föreläser om det naturliga åldrandet, åldrandets sjukdomar, personcentrerat arbetssätt i hemmen, samverkan över vårdens organisationsgränser etc.

Anna Good, berättar en passionerad historia om mobila team i hemsjukvård Sverige. Den gemensamma tråden, en lycklig anställd bidrar till bättre patientvård.”

Kontakta Anna Juthage

Kontakta Anna Good