Tjänstedesign

En metod för förbättring

Tjänstedesign i vården

Att arbeta inom hälso- och sjukvård är ett serviceyrke där patienten är kunden. Hur kan vi ta reda på vad våra kunder behöver, och hur behöver vi arbeta för att tillfredsställa behoven på bästa sätt, så att det blir bra för alla?

Med ovan nämnda tankar ville jag förfina vårt arbete kring de mest multisjuka äldre på min tidigare tjänst i Närsjukvårdsteamet Västra Skaraborg. Med stöd från Innovationsfonden Region Västra Götaland, fick jag 2017 möjlighet att leda ett tjänstedesignprojekt, som gav mig fördjupad kunskap kring vårdkedjans påverkan på patienter och ökad förståelse för arbetsmiljö.

Tjänstedesign är en metod för förbättring där fokus ligger på användarens upplevelse av en tjänst, i det här fallet patientens och närståendes, och medarbetares tankar samt idéer kring förbättringsområden. En kartläggning görs av befintlig verksamhet utifrån intervjuer, observationer och workshops. Kartläggningen blev i projektet 2017 en patientresa (före resp. i resp. efter Närsjukvårdsteam), och utifrån den så skapade projektgruppen flera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Tjänstedesign är ett väldigt stimulerande, illustrativt och roligt sätt att arbeta med i verksamhetsutveckling. Utifrån min horisont rimmar det väl med det personcentrerade synsättet, eftersom informationen bygger på patienters, närståendes och medarbetares upplevelser och leder till förändringar som gör skillnad för dem.