Innovation

Hur behöver vi arbeta så att det blir bra för alla?

Anna Juthage - Tjänstedesign är en metod för förbättring där fokus ligger på användarens upplevelse av en tjänst,

Att ge näring till nya idéer

Mitt arbete, mina kollegor och de utmaningar jag har ställts inför har lärt mig att tänka innovation. Jag vet att hos mig föds de bästa idéerna när jag arbetar i frihet under ansvar. Att ha sin chefs tillit och sedan utveckla arbetet i jämbördig dialog, det är det som får mig att växa som anställd! Min övertygelse är att det främjar inre motivation. Och att få känna inre motivation på arbetet leder i förlängningen till en bättre arbetsmiljö! Vad behövs på ditt arbete för att du ska glädjas i ditt arbete?

Tankar kring innovation och möjligheter i äldrevården

Här nedan kan du ta del av mina artiklar kring geriatrik och tankar kring hur vården för äldre kan bli bättre.

Vårdens övergångar och ett socialt smörjmedel

Vårdens övergångar och ett socialt smörjmedel

Vårdens övergångar är kontrastfyllda och skapar otrygghet för patienter! Det var det viktigaste utvecklingsområdet som ett tjänstedesignprojekt 2017 i Närsjukvårdsteamet visade på. Patienterna som var inskrivna i Närsjukvårdsteamet då var ”experter på sjukvård”, som...

läs mer
Inre motivation och ledarskap

Inre motivation och ledarskap

För ett par sår sedan fick jag frågan om jag kunde tänka mig att vara inledningstalare på en tvådagars EU-kongress i Vilnius. Arrangören var ett samfund med fackförbund på EU-nivå och temat var arbetsmiljö. Jag kunde få berätta om mitt dåvarande jobb i ett...

läs mer
Läkaren i teamet

Läkaren i teamet

Teamarbete är, enligt min mening, det enda hållbara sättet att arbeta kring patienter med komplex sjukdomssituation. Söker man på synonym till komplex så får man som förslag ”sammanhängande helhet”, vilket jag tycker väl beskriver hur jag behöver bemöta situationen...

läs mer
Hur bygger man upp en verksamhet?

Hur bygger man upp en verksamhet?

Den frågan fick jag av en tysk moderator med hård framtoning, en gång när jag var inledningstalare på en tvådagars EU-kongress i Vilnius. Arrangören var ett samfund med fackförbund på EU-nivå och temat var arbetsmiljö. Jag hade under föreläsningen presenterat min roll...

läs mer
Det är tryggheten som är grejen

Det är tryggheten som är grejen

För några år sedan var jag ny på jobbet i Närsjukvårdsteamet och det tog ett tag för mig att ringa in uppdraget. Hur arbetar resten av teamet? Vilken roll har jag som läkare i teamet och hemma hos patienten? Min tidigare erfarenhet som läkare då sträckte sig inte...

läs mer
Vinna-vinn

Vinna-vinn

I mitt arbete genom åren har jag fått ögonen på vinna-vinn-konceptet, eller ”win-win” på engelska. En idé är ju riktigt bra om den ökar kvaliteten för fler än en. Det handlar också om ödmjukhet, att en förändring som införs med viss möda ger något positivt för flera i...

läs mer
Kraften i citat

Kraften i citat

När jag fick förmånen att leda ett tjänstedesignprojekt i Närsjukvårdsteamet lärde jag mig mycket. Dels fick jag lära mig om tjänstedesign som metod för verksamhetsutveckling, dels fick jag en djupare förståelse för patientperspektivet. Tjänstedesign bygger på att...

läs mer