Anna Good

Geriatriker, visionär, medmänniska

Anna Juthage - Jag vill ge våra äldre ett värdigt liv

Jag vill ge våra äldre ett värdigt liv

Ett av mina första arbeten som tonåring var i en snabbköpskassa och där insåg jag snart att jag tyckte om att finnas till för andra. När jag senare jobbade extra på nätterna på ett särskilt boende på somrarna, mellan terminerna på läkarutbildningen, upptäckte jag hur energigivande det är att arbeta med just äldre. Jag såg också att det fanns behov av utveckling av äldrevården och att den ska vara värdig och stärkande. Där, mitt i natten, föddes min ambition att bli geriatriker och min passion för att arbeta med äldre växer sig allt starkare.

”Första gången jag lyssnade på Anna slogs jag av hennes djupa kunskap om och insikt i patientperspektivet. Det är ett perspektiv som, tillsammans med Annas kliniska kompetens och erfarenhet, inger ett starkt förtroende och en tydlig röst för de allra sköraste patienterna inom hälso- och sjukvården.”

Camilla

Läkare sedan 2009

Jag började min bana som underläkare genom allmäntjänstgöring på Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Efter det fick jag en specialisttjänst inom internmedicin på samma sjukhus. Jag arbetade där i två år, innan kallet gjorde sig gällande att konvertera till specialiteten geriatrik. Då fick jag möjligheten att fortsätta i Närsjukvårdsteamet Västra Skaraborg, och från 2019 kan jag titulera mig specialist i geriatrik.

Föreläsningar i urval

Gothia Science Park jan-18 – Presentation av mitt innovationsprojekt i tjänstedesign i Närsjukvårdsteamet för regeringens utredare Anna Nergårdh m fl

EU-kongress HOSPEEM Vilnius maj -18 – Föreläsning om Närsjukvårdsteamet, mitt tjänstedesignprojekt och inre motivation.
https://twitter.com/hashtag/SP4OSH18?src=hashtag_click

Framtid Västra Götaland dec -18 –  Föreläsning om innovationsprojektet i tjänstedesign i Närsjukvårdsteamet

Yngre geriatrikers symposium mars -19 – Föreläsning om närsjukvård.
http://ygs.se/site/wp-content/uploads/2018/12/YGS-program-2019.pdf

Rehabcenter Mösseberg, Falköping varannan vecka aug-dec -19 – föreläsning för patienter om hur kris och cancerbehandling påverkar hela kroppen, och möjligheter till läkande

Skaraborgs sjukhus nov -19 – Föreläsning för undersköterskor om det naturliga åldrandet (gerontologi), åldrandets sjukdomar (geriatrik) med fokus på rehabilitering och akut hjärnsvikt (konfusion) med patientfall

 Föreläsningar för alla kategorier av vårdpersonal