Föreläsning

Färdiga koncept eller efter önskemål

En inspirerande föreläsning

Jag vill gärna dela med mig av den kunskap jag har kring äldre och åldrandets sjukdomar samt mina erfarenheter av att arbeta med hembesök, både i landstingets och kommunal regi. Min ambition är att ni som åhörare ska bli påfyllda med nya tankar och energi!

Arbetsglädje

Genom mitt arbete i Sveriges första Närsjukvårdsteam fick jag lära mig vad autonomi på arbetet gör för arbetsglädjen och påhittigheten. Har man väl släppt loss sin kreativitet är det omöjligt att stilla den. Låt mig inspirera er genom berättelser från min kliniska vardag!

Föreläsningar i urval

Föreläsningar

Det naturliga åldrandet

En beskrivning av hur åldrandet påverkar olika organ och kroppen i sin helhet 

Åldrandets sjukdomar

De vanligaste tillstånden som drabbar äldre i samband med akut sjukdom. Multisjuklighet och hur äldre reagerar på läkemedel står i fokus.

Mötet i hemmiljö

Det jämbördiga mötet i patientens hem, hur är läkarrollen?

Förslag på andra ämnen att föreläsa om

  • Erfarenheter från arbete i ett Närsjukvårdsteam och som hemsjukvårdsläkare
  • Samverkan i klinisk vardag där vårdpersonalen är anställd i olika förvaltningar
  • Metod för att arbeta strukturerat vid hembesök
  • Hur vi kan skapa en sund arbetsmiljö i vården
  • Tjänstedesign som metod för verksamhetsutveckling i vården –  det är ju så bra!
  • Palliativ vård för multisjuka äldre, med fokus på medicinska åkommor tex KOL, hjärtsvikt
  • Hur vi kan befrämja hälsa hos äldre och varför rehabilitering är så viktigt

Det finns många olika infallsvinklar, hör av er så skapar vi en föreläsning för just er!

föreläsning - äldre och åldrandets sjukdomar samt mina erfarenheter av att arbeta med hembesök, både i landstingets och kommunal regi.

”Anna gav oss på ett fantastiskt målande sätt de verktyg vi behöver för att kunna förstå och ge de äldre den vård och omsorg de behöver. Undervisningen ökade våra kunskaper om det normala åldrandet, äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet samt de behov som uppstår i samband med åldrandet.”

Maria

Kontakta Anna Juthage

Kontakta Anna Good