När jag fick förmånen att leda ett tjänstedesignprojekt i Närsjukvårdsteamet lärde jag mig mycket. Dels fick jag lära mig om tjänstedesign som metod för verksamhetsutveckling, dels fick jag en djupare förståelse för patientperspektivet. Tjänstedesign bygger på att kartlägga befintlig verksamhet genom observationer, intervjuer och workshops. I intervjuer söker man brukarens upplevelse av tjänsten som levereras. I vården är brukarna patienter, närstående och vårdpersonal. Jag fick lära mig att citat är vägledande i tjänstedesign och sedan dess har jag börjat samla på dem.

I min samtalsmetodik vid hembesök ingår ett aktivt lyssnande. Det är när jag lyssnar som jag har möjlighet att försöka förstå vad som är viktigt för just den här individen, och fånga de bästa citaten!

En del människor har en särskild talang för att leverera sanningar och tänkvärdheter, utan att veta om det. Ofta är citaten invävda i patientens berättelse om sin situation just nu. Hur vet jag då när ett citat är ett citat, i all den information som kommer till mig i ett aktivt lyssnande? Jo, när det går ”rakt in”. Det känns sådär lite extra i magen eller i bröstet. Som ett ”lightbulb moment” ungefär.

De bästa citaten är de som har en större mening, som ger utrymme till tolkning. Ofta är det mycket enkla ord och meningar, men de har en laddning. Här kommer ett citat som jag snappade upp för ett tag sedan. Det kommer från en äldre person med en relativt nydiagnosticerad diabetes, som är inskriven i hemsjukvården och som jag gjorde hembesök hos för klinisk kontroll och läkemedelsgenomgång. Mellan raderna uttryckte hen:

”När man känner sig frisk tänker man inte på att man är sjuk”

Hur skulle vi kunna använda oss av den här visdomen i vården? Berätta gärna om dina associationer till citatet och vilka idéer som poppar upp.

 

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Vänligen, Anna

”När man känner sig frisk tänker man inte på att man är sjuk”