Vårdens övergångar och ett socialt smörjmedel

Vårdens övergångar och ett socialt smörjmedel

Vårdens övergångar är kontrastfyllda och skapar otrygghet för patienter! Det var det viktigaste utvecklingsområdet som ett tjänstedesignprojekt 2017 i Närsjukvårdsteamet visade på. Patienterna som var inskrivna i Närsjukvårdsteamet då var ”experter på sjukvård”, som...
Inre motivation och ledarskap

Inre motivation och ledarskap

För ett par sår sedan fick jag frågan om jag kunde tänka mig att vara inledningstalare på en tvådagars EU-kongress i Vilnius. Arrangören var ett samfund med fackförbund på EU-nivå och temat var arbetsmiljö. Jag kunde få berätta om mitt dåvarande jobb i ett...
Läkaren i teamet

Läkaren i teamet

Teamarbete är, enligt min mening, det enda hållbara sättet att arbeta kring patienter med komplex sjukdomssituation. Söker man på synonym till komplex så får man som förslag ”sammanhängande helhet”, vilket jag tycker väl beskriver hur jag behöver bemöta situationen...
Hur bygger man upp en verksamhet?

Hur bygger man upp en verksamhet?

Den frågan fick jag av en tysk moderator med hård framtoning, en gång när jag var inledningstalare på en tvådagars EU-kongress i Vilnius. Arrangören var ett samfund med fackförbund på EU-nivå och temat var arbetsmiljö. Jag hade under föreläsningen presenterat min roll...
Det är tryggheten som är grejen

Det är tryggheten som är grejen

För några år sedan var jag ny på jobbet i Närsjukvårdsteamet och det tog ett tag för mig att ringa in uppdraget. Hur arbetar resten av teamet? Vilken roll har jag som läkare i teamet och hemma hos patienten? Min tidigare erfarenhet som läkare då sträckte sig inte...