I mitt arbete genom åren har jag fått ögonen på vinna-vinn-konceptet, eller ”win-win” på engelska. En idé är ju riktigt bra om den ökar kvaliteten för fler än en. Det handlar också om ödmjukhet, att en förändring som införs med viss möda ger något positivt för flera i slutändan. Och en bärande idé ger inte bara de vinster man tror utan skapar också oförutsedda synergier.

De bästa koncepten innehåller inte bara win-win utan win-win-win eller till och med win-win-win-win.

Ett sådant exempel, enligt min mening, är att läkaren gör hembesök hos de mest multisjuka äldre för t ex årskontroll eller annan uppföljning. Här finns det många vinster!

  • Den sköra patienten slipper lägga sin energi (som ibland är hela dagsenergin) på att transportera sig till vårdcentralen eller sjukhus och väl där utsätta sig för smittorisk, särskilt i dessa tider. I hemmet finns för de allra flesta tryggheten, och det ger förutsättningar för ett annat möte. Jag skulle vilja påstå att det blir ett mer jämbördigt möte i patientens hem, eftersom patienten inte drabbas av ett underläge gentemot vården.
  • Närstående behöver inte avsätta lika mycket tid (och förmodligen energi) på att ordna med besöket på vårdinrättning.
  • Som läkare finns det mycket positivt med hembesök. Jag får se patienten i sitt hem, där vi alla kommer spendera vår mesta tid efter pensionen och där vården egentligen utgör en väldigt liten del. Att få lyssna till patientens upplevelse av sin vardag är av stor betydelse för mig i mitt arbete. Hur fungerar livet just nu? Vad är viktigt? Ofta får jag svar som jag inte anade. I hemmet blir patientens prioriteringar tydligare för mig som geriatriker och det är av stort värde för mig, att få reda på hur jag kan hjälpa till. Jag delar ansvaret med patienten genom att göra hen delaktig. Detta går i linje med det personcentrerade synsättet som är så viktigt. En annan vinst med att arbeta i hemmen med ett lyssnande öra, tillgänglighet och kontinuitet  är att det bäddar för ett relationsbygge med tillit från patienten och närstående, och det kan jag inte vara utan! Och inte minst, det är kul och energigivande att göra hembesök!

Här kommer ett citat från en kvinna inskriven i hemsjukvården. Hon led av svår hjärtsvikt och hade åkt in och ut på sjukhus flera gånger den senaste tiden. I sin berättelse gömde sig:

”Bäst är hemma”

Jag är säker på att det finns fler fördelar med hembesök av doktorn. Vilka vinster finns det för annan vårdpersonal? Kommentera gärna.

 

Vänligen, Anna

””Bäst är hemma”